| |

Kesätöitä ja nurmikoiden leikkausta

Kesäkaudella nurmikoiden leikkaus on yksi tärkeimmistä työtehtävistämme. Varma kesän merkki on myös kesätyöntekijöiden liittyminen kiinteistönhoitajiemme joukkoon. Olemme tarjonneet jo useana kesänä kangasniemeläisille nuorille kesätöitä. Joku on tullut TET-harjoittelun jälkeen kesätöihin, toinen on ollut tuttu jo vuosien takaa ja hakeutunut sitä kautta meille töihin. Usein samat nuoret ovat tulleet takaisin töihin seuraavanakin kesänä. Hienointa on ollut seurata vierestä nuorten iloa ja kehittymistä. Ensimmäiset kesätyöntekijämme ovat jo valmistuneet ammattiin ja siirtyneet isompien koneiden kuljettajiksi.

Muistamme kaikki varmasti, millaista on olla ensimmäistä päivää töissä, ensimmäisessä kesätyöpaikassa. Kesätyöntekijät tuovat mukavaa vaihtelua meidän vakituisten työntekijöidemme arkeen. Vanhemman työntekijän mukana työtehtävästä toiseen siirryttäessä kesätyöntekijät oppivat arvokkaita tietoja ja taitoja niin kiinteistönhoitoalasta kuin työelämästä yleensä. Kesätyöntekijämme työskentelevät pääsääntöisesti ulkoalueiden huoltotehtävissä, mutta myös kaluston kunnossapidossa. Vakituisen henkilökunnan ja kesätyöntekijöiden lisäksi meillä työskentelee usein osa-aikaisia kausityöntekijöitä. Päivystystyöstä ja teknisistä kiinteistöjen huoltotoimenpiteistä vastaavat aina vakituiset kiinteistönhoitajamme.

Kiinteistönhuollon tavoitteena on pitää viheralueet turvallisina ja siisteinä

Asiakaskohteemme sijaitsevat pääasiassa Kangasniemen kunnan keskustassa, jossa hoitamamme viheralueet pyritään pitämään jatkuvasti edustavassa kunnossa. Puhdas ja huollettu kalusto nurmikonleikkauksessa takaa parhaan mahdollisen leikkuujäljen.

kesätöitä ja nurmikoiden leikkausta: tienpenkkojen siistiminen

Myös teollisuusalueilla ja ydinkeskustan ulkopuolella on hyvä luoda silmäys pihapiiriin, millaisen vaikutuksen asiakkaaseen tai ohikulkijaan kiinteistön pihapiiri luo. Kiinteistöjen saavutettavuus paranee huomattavasti, kun tien varsien ja liittymien nurmialueet leikataan siisteiksi. Viheralueiden siistimisen myötä näkyvyys risteysalueilla paranee ja koko kiinteistön yleisilme muuttuu hoidetun näköiseksi. Hoidettu pihapiiri tuo viihtyvyyttä kiinteistön käyttäjien lisäksi myös muille alueella liikkuville.

Toiveiden mukaista tilausten käsittelyä

Hoidamme nurmikonleikkaukset asiakaskohteissamme vuosisopimusperiaatteella, mutta myös yksittäistilauksina. Vuosisopimuksella nurmikon leikkaukset voidaan suorittaa kerran viikossa, tai kerran kahdessa tai kolmessa viikossa asiakkaan toiveen mukaan. Niittyalueet, joutomaat tai tien varsien kasvusto raivataan useimmiten kerran tai pari kesän aikana.

kesätöitä ja nurmikoiden leikkausta, niittyalueen raivaustyö

Nurmikonleikkaukseen kuluu resursseja niin yksityishenkilöltä kuin yritykseltäkin. Työhön kuluvan ajan lisäksi tarvitaan työvälineitä, polttoainetta ja turvavarusteita. Joskus voi olla hyvä pohtia, tuleeko viheralueen hoitaminen omana työnä vai ostopalveluna kokonaisedullisemmaksi ja helpommaksi. Nurmikonleikkaus on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä kuten monet muut kotona teetettävät korjaus- ja kunnossapitotyöt.

Ota yhteyttä! Tilauksen nurmikonleikkauksesta tai muista viheralueiden hoitotöistä voit tehdä sähköpostilla huolto@kangasniementehohuolto.fi tai puhelimitse 0400-653 826.

Jaa artikkeli: