| | | |

Kevättalven kunnossapitoa ulkoalueilla

Kevään kunnossapitoa ennakoidaan jo pitkin talvea oikea-aikaisella lumen poiskuljetuksella ja polanteen poistolla

Lumelle tulee huomioida riittävästi tilaa taajamakiinteistöissä

Jokaisella kiinteistöllä on hyvä olla olemassa suunnitelma, joka kattaa lumen poistomenetelmät ja tarvittavan kaluston, lumen sijoittamisen kiinteistöllä, lumikasan paikan vaatimukset sekä lumen siirron ja poiskuljettamisen kriteerit. Jo pihan suunnitteluvaiheessa on hyvä määrittää talvikunnossapidettävät alueet, lumikasan paikat sekä paikan pintamateriaali ja maanalaiset rakenteet. Talvikunnossapidon aiheuttamat vauriot pihan rakenteissa vähenevät, kun piha on suunniteltu talviajan kunnossapito huomioiden.

Kiinteistön lumitilan laskemiseen on olemassa laskentakaavoja, joilla lumitilan voi mitoittaa. Kiinteistölle tulee olla riittävän tilavat ja lumesta vapaat ajoväylät, jotta esimerkiksi palo- ja pelastusajoneuvot pääsevät esteettömästi kohteeseen. Lumi ei myöskään saa viedä tilaa viereisiltä jalankulkuväyliltä tai ajokaistoilta. Lumikasat tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin ne voidaan luontevasti aurata ja jossa ne eivät aiheuta sulaessaan ongelmia kiinteistölle.

Lumen poiskuljettamisen hyötyjä

Lumen poiskuljettamisella ennakoidaan sulamisvesien aiheuttamia vahinkoja. Samalla myös parannetaan esteetöntä kulkemista kiinteistölle sekä liikenneturvallisuutta lisäämällä näkemäaluetta esimerkiksi risteysalueilla. Lumen poiskuljettamisella tuodaan myös lisää pysäköintitilaa takaisin ja samalla esimerkiksi liikekiinteistöjen näkyvyys ja saavutettavuus paranee. Myös liukkauden torjunta helpottuu, kun sadevesikaivot pysyvät sulina eikä sulamisvesi jäädy lammikoiksi pihaan.

Lumen sulamisvedet kuuluvat hulevesiin, joten lumikasojen sijoitusalueita ei voi jättää suunnittelematta. Nopeat lämpötilan nousut ja sään ääri-ilmiöt talven ja kevään aikana aiheuttavat lumen sulamista ja hulevesitulvia. Sulamisvedet aiheuttavat monenlaisia ongelmia valuessaan kiinteistön rakenteisiin. Sulamisvedet eivät myöskään saa lammikoitua pysäköintialueille. Päivällä sulaessaan ja yöllä jäätyessään sulamisvedet voivat aiheuttaa parkkipaikoilla autojen renkaiden jäätymisen kiinni lammikkoon.

Polanteen poistoa ja lumen poiskuljetusta

Polanteen poiston etuja

Pysäköintialueille kertyy lumesta polannetta, koska kaikki parkkipaikat ovat vain harvoin yhtäaikaisesti tyhjiä silloin, kun kiinteistönhuolto suorittaa aurauskierrosta. Polanteen poistoon kannattaa ryhtyä säännöllisesti ja ennakoivasti, jolloin pysäköintialueet saadaan pidettyä koko talvikauden helposti liikennöitävässä kunnossa ja pinta tasaisena. Polanne muuttuu herkästi sohjoksi lämpenevällä kelillä, joten ennakoitu polanteen poisto varmistaa liikenteen sujuvuuden myös nopeasti vaihtelevissa sääolosuhteissa. Polanteen jyrsintä ja pinnan tasoittaminen helpottaa myös keväällä liukkauden torjuntaa, kun pinnasta saadaan karhea ja hiekoitussepeli tarttuu peilijäätä paremmin kiinni lumiseen pintaan. Hiekoitussepelin vaikutus on lämpimällä kevätsäällä jäisellä pinnalla heikoimmillaan vain noin puoli tuntia. Aurinko lämmittää jään pintaa ja sepeli uppoaa polanteeseen niin, ettei hiekoituksesta ehdi hyötyä. Koneellisella pinnan karhennuksella jään pinta saadaan rikki, jolloin liukkauden torjunta tehostuu ja hiekoitussepelin hyöty ja vaikutusaika moninkertaistuu.

Suoritamme polanteen poistoa ja lumen poiskuljetusta ennakoivasti koko talvikauden ajan. Käytössämme on monipuolinen kalusto lumen auraukseen ja siirtoon, polanteen poistoon ja lumen poiskuljetukseen.

Jaa artikkeli: