| | | |

Lumen poiskuljetuksen hyötyjä

Miksi lunta pitää kuljettaa pois kiinteistöltä, sulaahan se viimeistään juhannukseksi?

Tätä meiltä kysytään silloin tällöin talven aikana.

Lumen poiskuljettamisella on monia etuja kiinteistölle, joista tärkeimmät liittyvät vahvasti turvallisuuteen, niin liikenteessä kuin rakennuksessakin.

Lumen poiskuljetuksen tuomat hyödyt etenkin liukkauden torjunnassa konkretisoituvat varsinkin keväällä, kun suojasäätä tai vesisadetta voi jatkua useiden päivien ajan. Tällöin pysäköintialueille tai kiinteistön tiealueelle ei lammikoidu turhaan lumikasoista sulavaa vettä, eikä lumesta sulava vesi pääse valumaan kiinteistön rakenteisiin sisälle aiheuttamaan turhia kosteusvaurioita.

Lumen poiskuljetuksen muita hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • ylimääräisen lumen poisto risteysalueelta tai suojatien läheisyydestä parantaa liikenteen ja jalankulkijoiden näkyvyyttä ja turvallisuutta
  • saadaan takaisin pysäköintitilaa ja parannetaan esteetöntä kulkemista kiinteistöön
  • liikekiinteistöjen näkyvyys ja saavutettavuus paranee
  • liukkauden torjunta helpottuu, kun ylimääräisistä kasoista tuleva sulamisveden määrä vähenee
  • sadevettä keräävät kaivot pysyvät sulina ja lumettomina.

Kun lumen poiskuljettaminen on jaksotettu pitkin talvea, kiinteistön käytettävyys säilyy parhaiten läpi talven esteettä ja keväällä vältytään sulamisvesien ja jäätyvien lätäköiden aiheuttamilta ongelmilta.

Lumen poiskuljetus tuo takaisin parkkitilaa kiinteistölle.

Jaa artikkeli: