Talvikunnossapito

 • Lumen auraus
 • Käsilumityöt
 • Liukkauden torjunta
 • Lumen pudotus
 • Lumien poiskuljetus
 • Polanteen jyrsintä

Kiinteistösi talvikunnossapito kokonaisvaltaisesti tai kertatilauksina

Talvikunnossapito sisältää lumen koneellisen aurauksen, käsilumityöt, hiekoitukset, polanteen jyrsinnän tai pinnan karhennuksen, lumen siirrot ja pois kuljetukset sekä kattolumityöt. Käytössämme on kattava kalusto talvikunnossapitoon niin pienessä pihassa kuin laajemmalla pysäköintialueella.

Mittaamme lumikuorman painon katoltasi ja huolehdimme turvallisesta lumenpudotuksesta. Siirrämme pudotetut lumet tai kuljetamme lumet pois tontiltasi.

Lumen poiskuljettamisella on monia etuja kiinteistöllesi:

 • saadaan lisää tilaa uudelle, aurattavalle lumelle
 • ylimääräisen lumen poisto risteysalueelta tai suojatien läheisyydestä parantaa liikenteen ja jalankulkijoiden näkyvyyttä ja turvallisuutta
 • saadaan takaisin pysäköintitilaa ja parannetaan esteetöntä kulkemista kiinteistöön
 • liikekiinteistöjen näkyvyys ja saavutettavuus paranee
 • liukkauden torjunta helpottuu, kun ylimääräisistä kasoista tuleva sulamisveden määrä vähenee
 • sadevettä keräävät kaivot pysyvät sulina ja lumettomina
 • pysäköintialueille ei lammikoidu turhaan lumesta sulavaa vettä
 • lumesta sulava vesi ei pääse valumaan kiinteistön rakenteisiin sisälle eikä aiheudu turhia kosteusvaurioita

Polanteen jyrsiminen parantaa kiinteistön turvallisuutta

Polanteen jyrsimisellä voidaan merkittävästi vaikuttaa lumen sulamisnopeuteen ja hiekoitustarpeen vähentämiseen. Lumen auraus pyritään tekemään mahdollisimman pian lumisateen lakattua, jotta polannetta kertyisi mahdollisimman vähän. Usein polannetta kuitenkin kertyy esimerkiksi taloyhtiön parkkipaikoille, koska kaikkia alueita ei pystytä auraamaan kerralla pysäköintialueilla olevien autojen vuoksi. Etenkin keväällä hiekoitus auttaa liukkauden torjunnassa vain hetken, koska auringon lämmittäessä jään pintaa sepeli uppoaa jäähän ja hiekoituksen vaikutus menetetään nopeasti. Polannejyrsimellä voidaan jäinen pinta karhentaa tai polanne voidaan jyrsiä kokonaan pois. Näin nopeutetaan polanteen sulamista ja vähennetään hiekoituksen tarvetta samalla, kun kiinteistön turvallisuus paranee.

Ota yhteyttä ja pyydä meiltä tarjous talvikunnossapidosta!

Talvikunnossapito, lumityöt, lumen auraus

Paluu palveluiden etusivulle