Turvasuojaus

  • Turvallisuusalan elinkeinolupa
  • Turvasuojaajakortti
  • Vastaava hoitaja
  • Lukkojen asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen
  • Lukkorunkojen irrottaminen, huoltaminen ja asentaminen

Turvasuojaus – Ensiapua jumittaville oville tai reistaileville lukoille

Palveluvalikoimaamme kuuluu muiden kiinteistönhoitotöiden ohessa myös turvasuojaus.

Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmiä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa. Asunto-osakeyhtiön tulee varmistua, että yhtiön vastuulla olevat turvasuojaustehtävät tehdään lain edellyttämällä tavalla.

Turvasuojaus

Turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista. Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö (toiminimi) tai oikeushenkilö (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö jne.), joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan. Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntää Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonta. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Asiakaskiinteistöissä turvasuojaus tarkoittaa esimerkiksi sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, ovisummereiden ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista. Pääasiassa työtehtävät sisältävät lukkorunkojen irrottamista, huoltamista ja asentamista tai lukkosylintereiden vaihtotöitä. Useimmiten temppuileva lukko korjaantuu helposti öljyämällä tai pienellä säädöllä. 

Hyväksyntää edellyttäviä turvasuojaustehtäviä hoitavilla kiinteistönhoitajillamme on voimassa olevat turvasuojaajakortit.

Turvasuojaajan on oltava turvasuojaustehtäviä suorittava, vähintään 18 vuotta täyttänyt, rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö ja hän on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva turvasuojaajaksi. Poliisilaitos hyväksyy turvasuojaakorttihakemuksen ja kortti on voimassa enintään viisi vuotta. Vastaavana hoitajana yrityksemme turvasuojaustoiminnassa toimii Juha Marttinen.

Teemme yhteistyötä paikallisten tavarantoimittajien kanssa. Erikoisosaamista vaativat lukkoalan työtehtävät välitämme alan asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneidemme suoritettaviksi.

Luettelo turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoista löytyy poliisi.fi-sivustolta. Mukana listalla myös Kangasniemen Tehohuolto Oy.

Turvasuojaus